Semenski i sadni materijal


JEČAM


"CONCERTO"  JARI PIVARSKI JEČAM

Selekcija:
  
Proizvođač: Limagrain   
Ekskluzivni distributer za Srbiju: Agromaster

 1. OPŠTE KARAKTERISTIKE:
 • Sorta novije generacije
 • Prilagodljiv većini proizvodnih regiona
 • Visok potencijal rodnosti
 • Dobro reguliše komponente prinosa
 • Krupno zrno, odličnog kvaliteta
 • Slabo akumuliranje proteina je sortna osobina
 • Uobičajena tolerancija na poleganje
 • Dobar odnos prema ekonomski najznačajnijim bolestima
 1. NORMA SETVE: 400-420 klijavih zrna po m˛, što je 180-200 kg/ha (u zavisnosti od mase 1000 zrna, klijavosti i čistoće). Važno je da se setva obavi kada je zemljište prosušeno. Veoma vlažno zemljište prilikom ili posle setve, može prouzrokovati otežano i neujednačeno nicanje.

 

TOLERANTNOST: CONCERTO nudi dobru generalnu tolerantnost na oboljenja, naročito prema pepelnici (Erisiphe graminis), prouzrokovaču propadanja klijanaca i truleži korena (Helminthosporium sativum) i mrežaste pegavosti (Helminthosporium teres). Kao i kod većine jarih ječmova, i kod CONCERTA je nephodno pratiti pojavu rđe (Puccinia graminis) i pojavu sive pegavosti lista (Rynchosporium secalis) u svakoj godini proizvodnje, te u skladu sa preporukama savetodavnih službi obaviti zaštitu useva blagovremeno."ZENIT" OZIMI TRITIKALE

Proizvodni i doradni centar: Institut za kukuruz, Zemun Polje
Ekskluzivni distributer: Agromaster

 1. OPŠTE KARAKTERISTIKE:
 • Srednje rana sorta
 • Klas crvene boje, piramidalan, dug, sa osjem
 • Dobra ozimost i dobra otpornost na poleganje
 • Udeo zrna prve klase oko 90 %
 • Masa 1000 zrna oko 45 g
 • Hektolitarska masa oko 78-80 kg
 • Sadržaj proteina preko 12-13 %
 • Genetski potencijal za prinos zrna oko 11 t/ha
 1. NORMA SETVE: 500-550 klijavih zrna/m˛, odnosno, 240-270 kg/ha (pri klijavosti zrna 96 % i čistoći 98 %).
 1. OPTIMALAN ROK SETVE: od 25.09. do 10.10.
 1. MOGUĆNOST KORIŠĆENJA: Može se koristiti kao zrno u ishrani stoke, kao silaža, u ispaši goveda u fazi punog bokorenja, kao sirovina za dobijanje bioetanola i u mešavini sa pšenicom za pravljenje hleba.

 


3 << Strana >> 5


                  O nama | Distributivni centri i predstavništva | Proizvodi | Kontakt                                Copyright © 2011 Agromaster